From now
on, you have
everything
under control

Największą obfitość chaosu można znaleźć tam, gdzie szuka się porządku.
TERRY PRATCHETT
Zorganizowanie neuronów w obrębie układu nerwowego to mechanizm, dzięki któremu ten gigantyczny system komunikacyjny unika chaosu.
Model - obraz rzeczywistości, a w zasadzie jego współdzielenie z innymi osobami, stanowi podstawę do budowy cywilizacji.
Idealny model to… Twój model!
Stwórz go z nami!

Jak działa inTrack?

Wspieramy użytkowników w przetwarzaniu danych
Z modelu rzeczywistości* inTrack prezentuje w przystępnej formie wycinek istotny w danym momencie dla danego odbiorcy.
*stworzonego na podstawie danych dostępnych dla fizycznych zasobów
inTrack automatycznie modeluje, monitoruje i wizualizuje kondycję zasobów, a w sytuacji alarmowej zawiadamia osoby odpowiedzialne.
System pokazuje relacje i zależności zachodzące pomiędzy elementami modelu, pozwalając na wyciąganie wniosków syntetycznych i analitycznych.
inTrack dostarcza na bieżąco informacje potrzebne do podjęcia decyzji i działania
Dowiedz się więcej
Miasto to żywy organizm, którym trzeba odpowiednio zarządzać, aby jak najlepiej służyło mieszkańcom.
W tym celu powstała platforma inTrack, która przetwarza i prezentuje informacje w sposób zgodny z ludzką percepcją.
Więcej o rozwiązaniach dla miasta
inTrack to narzędzie, które wskazuje i prognozuje zdarzenia kluczowe dla biznesu.
Każdego dnia Twoja firma generuje tysiące komunikatów pochodzących z różnych źródeł i systemów.
Więcej o rozwiązaniach dla biznesu
Dzięki platformie inTrack patrzymy na rzeczywistość IT jak na układ nerwowy.
W IT wiele elementów jest niewidocznych, a jednak istnieją. Podobnie jak w przypadku percepcji można je odebrać, po czym przy pomocy inTrack zanalizować.
Więcej o rozwiązaniach dla IT
Przeczytaj nasze najnowsze artykuły na temat wyzwań, przed którymi może stać Twoja firma
INSIGHT