Dla IT

Rozwój sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii przyspiesza automatyzację procesów biznesowych i usług.
Dzięki inTrack możemy nim tak zarządzać, aby lepiej służyło jego mieszkańcom.

Ludzki organizm świadomość otoczenia oraz jej ciągłość uzyskuje dzięki procesom percepcyjnym, czyli poznawaniu środowiska zewnętrznego za pomocą zmysłów.

inTrack
jest platformą, która pozwala patrzeć na rzeczywistość IT za pomocą szeregu sond, czujników i rejestratorów i za pomocą tak pozyskanych danych tworzy informacyjny model świata IT, podobny do tego, który w głowie przechowuje i aktualizuje każdy z nas.
W jednej chwili około stu milionów impulsów wejściowych, pochodzących ze źródeł światła w otoczeniu, jest przekazywanych do przetwarzających ośrodków w siatkówce oka i mózgu (…). Te odrębne bity informacji są analizowane, organizowane i integrowane, po czym zostaje podjęta decyzja, aby zareagować w pewien sposób.
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE”, PHILP G. ZIMBARDO, FLOYD L. RUCH, PWN, WARSZAWA 1996
Kontrola procesów
W specjalizowany sposób konsoliduje wejściowe strumienie danych wypracowując istotne decyzyjnie informacje bez angażowania świadomości ludzkiej.
Wielu elementów w świecie IT nie widać, co nie oznacza, że one nie istnieją. Korzystając z InTrack, podobnie jak to jest z percepcją, można je rejestrować, a następnie analizować.
Połączona
sieć relacji

inTrack jest platformą, która w trybie ciągłym i natychmiastowym klasyfikuje i przypisuje wszystkie zdarzenia do określonych komponentów środowiska IT.

Wartość pełnego odzwierciedlenia rzeczywistości przejawia się w ukazywaniu zależności odległych i nieoczywistych.
Dzięki temu użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji, m.in. konfiguracyjnych i finansowych o każdym zasobie czy procesie.
Scenariusze
wykorzystania inTrack
Monitorowanie chmury

Organizacja przeszła do chmury publicznej skuszona oszczędnościami. Dział IT i księgowość mają rozbieżne informacje o aktualnych kosztach. Przy pomocy inTracka mogą sprawdzić, czy faktycznie zostały obniżone koszty posiadanej infrastruktury i systemów oraz czy zmniejszył się dług technologiczny. InTrack umożliwia również przeprowadzenie symulacji kosztów w planowanej infrastrukturze, dzięki czemu łatwiej podjąć decyzję o realizacji lub zaniechaniu niektórych projektów transformacyjnych.

Bezpieczny transfer danych

Dział IT realizuje kilkadziesiąt procesów pośrednio lub bezpośrednio dotyczących klientów detalicznych i biznesowych. IT posiada swój sprzęt, ale korzysta też ze wsparcia dostawców usług, w tym usług przetwarzania danych chmurowych i infrastrukturalnych. Z usługodawcami IT podpisało umowy RODO, dotyczące przetwarzania danych. Jeden z klientów podlega regulacjom, zabraniającym transferu danych poza UE. IT uznaje, że spełnia to wymaganie. Podczas wdrożenia inTrack analizuje i wizualizuje procesy oraz systemy, aplikacje, sprzęt i usługi zewnętrzne . Okazuje się, że w jednym z procesów, poboczny system raportowy został postawiony w chmurze, gdzie jako podstawową lokalizację wskazano Niemcy – kraj UE. Jednak analiza danych historycznych z ostatniego pół roku pokazała, że przez 10 godzin system raportowy był uruchomiony z ośrodka zapasowego chmury w Wielkiej Brytanii. IT podjęło decyzję o przeniesieniu serwera raportowego z chmury do kolokowanego Data Center w Polsce, aby móc skorzystać z tego serwera dla klienta bez narażanie się na niedotrzymywanie zobowiązań RODO.

Monitoring usług IT

Do średniej wielkości firmy przychodzi klient z nową potrzebą biznesową, opartą niemal w całości o IT. Klient posiada dość szczegółową specyfikację techniczną i zwymiarowane potrzeby sprzętowe i aplikacyjne. Firma jest rozliczana z marży, więc powinna precyzyjnie określić swoje koszty oraz przedstawić ofertę klientowi. Minimum kosztów można wyliczyć korzystając z już posiadanych i wykorzystywanych zasobów, ewentualnie uzupełniając braki nowymi zakupami. Precyzyjnej wyceny można dokonać jedynie znając pełny model kosztowy istniejącego środowiska. Dodanie do modelu w InTrack elementów brakujących dla świadczenia oferowanej usługi pozwoli w trybie what-if automatycznie określić jej koszt a tym samym określić jej cenę czy też rentowność.

Service desk

W grupie kapitałowej jedna ze spółek odpowiada za funkcjonowanie IT w pozostałych spółkach. Dzięki usłudze Service Desk, dostępnej również w formie aplikacji mobilnej, firma może kolejkować zgłoszenia i metodycznie rozwiązywać problemy, które zgłaszają pracownicy. Zarządzanie konfiguracją i zmianami w infrastrukturze przy pomocy zdalnego pulpitu oraz monitoring usług w czasie rzeczywistym pomaga utrzymać odpowiedni poziom obsługi.

Oprogramowanie dopuszczone do instalacji - licencjonowanie

Dział IT i kontroling nie mogą się porozumieć w kwestii obniżenia kosztów, które pochłaniają znaczną część budżetu firmowego. Firma nie ma kontroli nad licencjami i faktycznym na nie zapotrzebowaniem. Chce wprowadzić standardy stanowiskowe. drożenie platformy InTrack pozwala organizacji odzyskać kontrolę nad zgodnością oprogramowania i monitorować licencje. Wiedza na temat aktualnych wersji jest dopstępna natychmiast, proces onboardingu przebiega sprawnie, a koszty działu IT spadają o 30%.

Przedstaw swój scenariusz, a my stworzymy model dla Ciebie!
Skontaktuj się