Dla biznesu

Zarządzanie firmą w świecie szybko zmieniających się warunków geopolitycznych i gospodarczych jest ogromnym wyzwaniem.
Aby firma była w stanie niczym żywy organizm dostosować się otaczającej rzeczywistościi móc szybko reagowaćna pojawiające się zmianyw swoim otoczeniu, potrzebuje odpowiednich narzędzi, które ułatwią jej ten proces.
Kontrola procesów
Platforma inTrack, dzięki automatyzacji procesów ułatwia i przyspiesza decyzyjność.
Pomaga kontrolować zachowania procesów opartych na algorytmach i automatyzacji – odwzorowuje je w modelu i sprawdza ich parametry, bazując na historii zdarzeń biznesowych oraz ich odtwarzaniu.
Łączenie danych i prognozowanie zdarzeń

Każdego dnia Twoja firma generuje tysiące komunikatów pochodzących z różnych źródeł i systemów.

Wizualizacja procesów i priorytetowych zmian
Paradygmat transformacji cyfrowej wymusza na organizacjach nieustanne powiększanie obszarów kontrolowanych przez środowiska IT i automatyzujących wykonywane zadania.
Scenariusze
wykorzystania inTrack
Wnioski
kredytowe

Jeden z banków uruchamia nowy produkt kredytowy. Choć zgłasza się wielu klientów, mnogość formalności i czas oczekiwania sprawiają, że odchodzą oni do konkurencji. Dzięki InTrack bank jest w stanie w ciągu kilkudziesięciu sekund od momentu złożenia wniosku zweryfikować zdolność kredytową, historie pożyczek i zachowania konsumenckie osób starających się o kredyt. Sytuacja zostaje opanowana, a klienci są obsługiwani na bieżąco.

Produkcja - Ile kosztuje minuta przestoju?

Dział utrzymania ruchu i dział kontrolingu mają rozbieżne dane dotyczące kosztów przestoju fabryki. Nie są w stanie odpowiedzieć zarządowi, czy coroczny shutdown powinien być utrzymany we wszystkich jednostkach. InTrack daje im konkretne i spójne dane, dzięki czemu oba działy mogą skoncentrować się na ustaleniach, czy liczyć utracone korzyści, czy koszty utrzymania i naprawy, czy oba parametry. Ponadto są w stanie zobrazować, jaka część kosztów przypada na przestój konkretnych usług i procesów.

Efektywność przedstawicieli handlowych

Regionalny przedstawiciel sprzedaży w aplikacji mobilnej inTrack widzi bieżące dane sprzedaży. Właśnie otrzymał alert, że wyniki kwartalne są zagrożone. Żeby utrzymać target, analizuje dane sprzedażowe poszczególnych handlowców, z których wynika, że nie wszyscy zrealizowali zaplanowane spotkania. Musi wdrożyć plan naprawczy, żeby cele kwartalne regionu zostały zrealizowane.

System paszportyzacji i obsługi serwisowej

Optymalizacja wykorzystania ekip serwisowych poszerza algorytmiczny problem komiwojażera o kolejne wymiary. Jednym z nich jest priorytetyzacja awarii zależna od takich czynników jak wpływ awarii konkretnego elementu rozproszonej infrstruktury na usługi, procesy, pieniądze, liczbę odbiorców. Który wymiar i w jakim stopniu zoptymalizować? Z pomocą przychodzi platforma inTrack.
Szczegółowa znajomość infrastruktury sprzętowej i lokalizacji jej elementów nie wystarcza do optymalnego dysponowania terenowymi ekipami serwisowymi. Dopiero umiejętność priorytetyzacji napraw, zależna od znajomości wpływu każdego z elementów infrastruktury rozproszonej na usługi, procesy, pieniądze, liczbę odbiorców w zestawieniu z kosztami pojedynczej naprawy pozwala w pełni optymalnie dysponować zespołami interwencyjnymi.
inTrack w czasie rzeczywistym modeluje stan elementów, wpływ i lokalizuje je na mapach. Pozwala zmieniać trasy ekip serwisowych w celu optymalizowania nie tylko kosztów dojazdu, ale zależnie od impaktu biznesowego.

Onboarding pracowników

Dział HR ma opracowany proces onboardingu nie tylko w obszarze adaptacji nowego pracownika, ale również przygotowania dla niego niezbędnych narzędzi stanowiskowych. Dzięki aplikacji mobilnej inTrack wysłanie wniosku o przygotowanie sprzętu do działu IT, przyznanie licencji i oprogramowania zajmuje kilka sekund. Dodatkowo HR monitoruje cały proces i jego etapy.

Inwentaryzacja magazynów

Zbliża się koniec roku i sieć magazynów musi przeprowadzić inwentaryzację. Dzięki wdrożeniu aplikacji inTrack proces ten nie jest już tak męczący i czasochłonny jak dotychczas. Pomaga w tym m.in. czytnik kodów QR, który skanuje towary i automatycznie kataloguje je w centralnym systemie.

Analityka marketingowa

Zdaniem zarządu działania marketingowe firmy nie są skuteczne i pochłaniają zbyt dużo pieniędzy. Kompletny brak zrozumienia dla pracy tego działu skutkuje frustracją każdej ze stron. Aplikacja inTrack umożliwia prowadzenie marketingu 360 dzięki kontrolowaniu w czasie rzeczywistym wszystkich działań promocyjnych i źródeł ruchu objętych monitoringiem. Model danych przedstawiony jest w czytelnym raporcie, dzięki czemu łatwiej jest analizować i optymalizować prowadzone kampanie.

Zużycie mediów i optymalizacja kosztów

Firma produkcyjna w procesie wytwarzania wykorzystuje prasy i wkrętaki sieciowe. Dział produkcji nie jest pewien, które z narzędzi zużywa najwięcej prądu. Dział lakierniczy używa ręcznych pistoletów elektrostatycznych oraz robotów. Dodatkowo lakiernia proszkowa jest ogrzewana gazem. Oczywiście ten dział także nie wie, jakie generuje koszty. Przy pomocy platformy inTrack i odpowiedniego modelu widać, że ogrzewanie lakierni gazem jest zbyt kosztowne, a wkrętaki sieciowe należałoby zastąpić pneumatycznymi.

Bezpieczeństwo i wiedza na temat pacjentów

Szpital wojewódzki po wdrożeniu inTrack zyskuje wizualizację i opomiarowanie procesu „cyklu życia klienta” w szpitalu. Od rejestracji do wypisu, ze ścieżką i kalendarzem kolejnych badań oraz zabiegów, a także z miejscem aktualnego pobytu (od oddziału/pokoju/łóżka aż do wizyt w poszczególnych gabinetach). Dokumentacja medyczna może być przechowywana gdzie indziej, ale pacjent lub jego opiekunowie będą informowani o kolejnych czynnościach i planach.

Przedstaw swój scenariusz, a my stworzymy model dla Ciebie!
Skontaktuj się