Dla miasta

Miasto to tętniący życiem ekosystem, który wyróżnia gęsta zabudowa i zróżnicowana struktura społeczna mieszkańców.
Dzięki inTrack możemy nim tak zarządzać, aby lepiej służyło jego mieszkańcom.
Stworzyliśmy platformę, która przetwarza informacje w sposób zgodny z ludzką percepcją - zdarzenia i statusy naniesione są na abstrakcyjny model, aby natychmiast ukazywać ich wpływ na otoczenie.
Wiemy, jak wykorzystać dostarczane dane, przez co możemy wpływać na szybkość i jakość zachodzących w jego obszarze procesów.
Ekologiczne, bezpieczne i inteligentne
– Smart City

Do 2050 roku blisko 70% światowej populacji będzie mieszkać w miastach*

Norma ISO dla Smart City
Stopień technologicznego zaawansowania miasta można mierzyć za pomocą indeksów.
W 2017 roku została opublikowana międzynarodowa norma ISO 37120 - „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”, która definiuje i ustala metodykę dla zestawu wskaźników do sterowania i mierzenia efektów działalności w zakresie usług miejskich oraz jakości życia.
Żywy organizm
Na platformie inTrack tworzymy model miasta, w którym możemy odzwierciedlić każdy proces, a następnie go monitorować.
Możemy m.in. sprawdzać,
jak funkcjonuje:
komunikacja miejska
Jesteśmy w stanie przeanalizować dowolnie wybrany element, przewidzieć ewentualne negatywne skutki jego funkcjonowania, a także włączyć scenariusze naprawcze lub ratunkowe w przypadku awarii.
Scenariusze
wykorzystania inTrack
Przekształcenie
nieruchomości

Właściciel nieruchomości stara się o przekształcenie jej statusu w księdze wieczystej. Powinien udać się do właściwego urzędu, złożyć stosowny wniosek, uiścić opłaty.

W międzyczasie ustawodawca wprowadza nowe zasady, komunikacja z urzędami się przeciąga, a właściciel traci orientację, jak wygląda proces i na jakim etapie jest jego sprawa.

Dzięki platformie InTrack cały proces jest prezentowany graficznie, a o każdym etapie petent jest informowany, otrzymując odpowiednie komunikaty. Dostęp do nich ma również z poziomu aplikacji mobilnej.

Przekształcenie
nieruchomości

Właściciel nieruchomości stara się o przekształcenie jej statusu w księdze wieczystej. Powinien udać się do właściwego urzędu, złożyć stosowny wniosek, uiścić opłaty.

W międzyczasie ustawodawca wprowadza nowe zasady, komunikacja z urzędami się przeciąga, a właściciel traci orientację, jak wygląda proces i na jakim etapie jest jego sprawa.

Dzięki platformie InTrack cały proces jest prezentowany graficznie, a o każdym etapie petent jest informowany, otrzymując odpowiednie komunikaty. Dostęp do nich ma również z poziomu aplikacji mobilnej.

Przekształcenie
nieruchomości

Właściciel nieruchomości stara się o przekształcenie jej statusu w księdze wieczystej. Powinien udać się do właściwego urzędu, złożyć stosowny wniosek, uiścić opłaty.

W międzyczasie ustawodawca wprowadza nowe zasady, komunikacja z urzędami się przeciąga, a właściciel traci orientację, jak wygląda proces i na jakim etapie jest jego sprawa.

Dzięki platformie InTrack cały proces jest prezentowany graficznie, a o każdym etapie petent jest informowany, otrzymując odpowiednie komunikaty. Dostęp do nich ma również z poziomu aplikacji mobilnej.

Przedstaw swój scenariusz, a my stworzymy model dla Ciebie!
Skontaktuj się