Czy sprawna akceptacja wniosków może wpłynąć na zaangażowanie pracowników?

Data wydarzenia: 28.06.2023    |    11:00
Prowadzenie:
Artur Oppelt
HEAD OF CUSTOMER SUCCESS & TECHNICAL SOLUTION MANAGER
Kamil Kuć
SOLUTIONS ARCHITECT

Akceptacja wniosków przez przełożonych często w ciągu dnia roboczego spada na ostatnie miejsce na liście priorytetów. Managerowie pochłonięci rytmem pracy nie mają czasu na przełączanie się między systemami i akceptowanie próśb o urlop, wniosków o zakupy, zezwolenia dostępu do dokumentów, nadawanie uprawnień. Wśród pracowników wywołuje to frustrację i spadek zaangażowania. Czy da się temu zaradzić?  

 

Podczas webinaru zastanowimy się: 

  • Czy możliwy jest jeden portal akceptacji dla wszystkich wniosków? 
  • Jak połączyć wiele elementów w całość
  • Jak może wyglądać zautomatyzowany proces akceptacji?
  • Czy można akceptować wnioski z telefonu?
  • Czy automatyzacja może wpłynąć na zaangażowanie? 

 

Gościem Artura Oppelta będzie Kamil Kuć z firmy Ingrifo, architekt rozwiązań w obszarach ESM, ITSM, SAM, ITAM, EAM. Kamil jest odpowiedzialny za projektowanie i wdrożenia oraz utrzymanie systemów IT w największych przedsiębiorstwach i instytucjach w Polsce. 

 

Zapraszamy! 

Artur Oppelt
HEAD OF CUSTOMER SUCCESS & TECHNICAL SOLUTION MANAGER

Wykwalifikowany manager i konsultant, działający w branży nowych technologii od ponad piętnastu lat. Posiadający doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu ITSM, Facility and Asset Management, Systemów Monitorowania (infrastruktura, procesy, usługi) oraz aplikacji mobilnych. Od wielu lat pracujący po stronie kontaktu biznesowego z klientem korporacyjnym, realizacji, kierowania projektami oraz zespołami ludzi.

Kamil Kuć
SOLUTIONS ARCHITECT

Architekt rozwiązań w obszarach ESM, ITSM, SAM, ITAM, EAM.
Odpowiedzialny za projektowanie i wdrożenia oraz utrzymanie systemów IT w największych przedsiębiorstwach i instytucjach w Polsce.Prowadzi rozmowy z klientami, zarówno na etapie wsparcia sprzedaży, jak również analizy i definicji wymagań, poprzez realizację i odbiór prac. Posiada liczne certyfikaty produktowe IBM, HCL, MicroFocus oraz CSAM, ITIL, Prince2 Practitioner

Agenda wydarzenia:
11:00-11:05
Wprowadzenie
11:05-11:15
Akceptacje wniosków "wąskim gardłem" w organizacjach
11:15-11:25
Jak może wyglądać automatyzacja procesu akceptacji
11:25-11:30
Sesja Q&A
REJESTRUJĘ SIĘ